Hľadáme učiteľa/učiteľku,
požadujeme kvalifikáciu na predprimárne vzdelávanie, spoľahlivosť a hlavne pozitívny vzťah k deťom. Kontaktujte, prosím, pani riaditeľku.

Máme posledné 1 miesto na rok 2017/2018.
Kontaktujte, prosím, pani riaditeľku.


Materská škola Bratislava - Veselý úľ

Obdobie predškolského veku je veľmi dôležité pre zdravý vývin osobnosti a rozvíjanie kreativity každého dieťaťa. Naše detské centrum v meste Bratislava poskytuje celodennú i poldennú starostlivosť pre detičky vo veku od 2,5 do 6 rokov. Naša škôlka je jednotriedna a je otvorená od 7:00 do 17:00, poskytuje celodennú edukačnú starostlivosť. Po dohode s rodičmi je však možné otváraciu dobu predĺžiť.

Materská škola Veselý úľ vytvára podnetné otvorené prostredie s individuálnym prístupom pre všetky deti. Dbáme predovšetkým na to, aby sa tu deti cítili bezpečne a v pohode. Až potom môžu rozvíjať svoj intelekt a my im s tým radi pomôžeme. Kvalitný prístup a harmonický rozvoj osobnosti je pre nás na prvom mieste.

Emocionálne zázemie detského centra dopĺňa krásna bezpečná záhrada s ihriskom, ktorá je súčasťou škôlky. Výhodou nášho zariadenia je jeho výborná lokalita obklopená zeleňou s kompletnou občianskou vybavenosťou.

Detské centrum Bratislava - profesionálny prístup na prvom mieste

Naše pani učiteľky vytvárajú profesionálny pracovný kolektív, ktorý sa snaží aktívne zapájať do spolupráce aj rodičov. Zameriavame sa na rozvoj kreativity a flexibility. Preferujeme osobné vzťahy s dôrazom na potreby dieťaťa. Staviame na silných stránkach každého dieťatka a snažíme sa ich neustále rozvíjať a podporovať. Škôlka Bratislava ponúka celodennú starostlivosť vrátane stravovania, pričom rešpektujeme stravovacie návyky a prípadné diéty podľa želania rodiča.

Snaha celého nášho kolektívu vedie k tomu, aby deti boli šťastné a do ďalšieho života si odniesli len tie najkrajšie spomienky na chvíle prežité v materskej škole.

Profilácia škôlky:

  • Individuálny prístup k dieťaťu (nielen počas procesu adaptácie)
  • Rozvoj kreativity a flexibility dieťaťa
  • Zvládanie stresových a konfliktných situácií
  • Podpora sebadôvery a sebapoznania detí
  • Kolektív s menším počtom detí
  • Tvorivé aktivity (tradičné a netradičné materiály, hudobné nástroje a pohybové aktivity)
  • Relaxačné hry
  • Partnerská spolupráca s rodinou
  • Spolupráca so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (logopédia, fyzioterapia, psychologická starostlivosť a poradenstvo)